Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  locum łac., lokum, miejsce, pomieszczenie, siedlisko.
locus minoris resistentiae łac., miejsce najsłabszego oporu, med. najwrażliwsze, najmniej odporne.
locum tenens łac., zastępca (zwł. lekarza a. kapłana).
locus sigilli (L.S.) łac., miejsce pieczęci a. na pieczęć.
locus classicus łac., klasyczny ustęp dzieła lit., zwł. ustęp ważny dla wyjaśnienia wyrazu a. tematu.
locus standi łac., dosł. 'miejsce pobytu', prawn. prawo stawienia się przed sądem a. komisją w jakiejś sprawie; prawo zostania wysłuchanym; punkt widzenia, stanowisko zajęte w dyskusji.
locus poenitentiae łac., miejsce (czas) pokuty, skruchy; okazja wycofania się ze zobowiązania, sposobność do rozmyślenia się a. porzucenia zamiarów przestępczych.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku