Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  albanizacja dobrowolna izolacja polit. jakiegoś kraju i wynikłe z niej zubożenie kult. i gosp.
 

Etym. - od nazwy Albanii, uprawiającej w latach 1961-90 taką politykę; na wzór terminu bałkanizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku