Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  synekdocha figura stylist., polegająca na określeniu całości przez część (np. "dziesięć szabel" zamiast "dziesięciu kawalerzystów"), części przez całość (np. "wygrała Polska" zamiast "wygrała drużyna polska"), rodzaju przez gatunek ("armia" zamiast "wojsko"), gatunku przez rodzaj ("młode stworzenie" zamiast "młoda dziewczyna"), przedmiotu przez materiał, z którego jest wykonany ("płótno historyczne"); (por. metonimia, pars pro toto).
 

Etym. - gr. synekdochē dosł. 'wspólne otrzymywanie'; zob. syn-; ekdochē 'interpretacja' od ekdéchestai 'otrzymywać od kogoś; rozumieć w pewien sposób'; zob. ek(s)-; déchestai 'brać; otrzymywać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku