Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konsekwencja wynik, skutek, rezultat; logiczne następstwo faktów; logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do czegoś.
  konsekwentny rozumujący i działający logicznie, planowo; wytrwały; logiczny.
 

Etym. - łac. consequentia 'następstwo' od consequens dpn. consequentis p.pr. od consequi 'iść za kim'; zob. kom-; sequi, zob. sekwencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku