Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reskrypt przest. zarządzenie władz, rozporządzenie pisemne.
 

Etym. - łac. rescriptum 'pisemna odpowiedź (cesarza a. papieża na zapytanie w sprawie prawnej a. państwowej)' z r.nij. od rescriptus p.p. od rescribere 'odpowiadać na piśmie'; zob. re-; scribere, zob. skryba.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku