Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

understatement [wym. anderstejtment] (umyślne) osłabienie, powściągnięcie, pomiarkowanie wypowiedzi (dla wywołania ironicznego kontrastu z tym, czego się słuchacz a. czytelnik spodziewa); por. litotes, paralipsa.
 

Etym. - ang. 'jw.'; under 'pod'; statement '(s)twierdzenie' od state 'wyrażać; stwierdzać; ustalać' z łac. status, zob. status.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku