Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  perintegracja jęz. zmiana w poczuciu budowy wyrazu, wtórny, odmienny rozkład wyrazu na cząstki słowotwórcze; przewartościowanie morfologiczne (np. dawne ob-uć, dziś kojarzone z butem).
 

Etym. - zob. per-; integracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku