Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anakolut lit. mimowolne a. umyślne (zwł. dla zbliżenia tekstu do mowy pot.) odstąpienie od logicznej a. składniowej ciągłości w zdaniu.
 

Etym. - gr. anakólouthos 'pozbawiony związku, nielogiczny'; an- zob. a-; akólouthos 'następujący (po)', (h)a- 'razem'; kéleuthos 'droga'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku