Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  markietanka handlarka wędrowna, ciągnąca za wojskiem; kramarka obozowa (forma męska: markietan).
  marketing "wyższa szkoła" handlu, polegająca na dbałości o jakość i opakowanie produktu, badaniu i kształtowaniu rynku, na analizie psychologii konsumenta i umiejętności wpływania na nią, na budzeniu potrzeb społ. i reklamie; wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa mające na celu stworzenie i odkrycie potrzeb konsumentów, zaspokojenie tych potrzeb towarami i usługami, które mogą konkurować na rynku, zapewniając sprzedaż ciągłą oraz rentowność przedsiębiorstwa.
 

Etym. - nm. Marketender 'markietan(ka)' (z wł. merca(ta)nte 'handlujący; handlarz' od merca(ta)re 'handlować') i ang. marketing 'jw.' (od market 'rynek; targ' z łac. mercatus 'handel; rynek') od łac. mercari, zob. merkantylny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku