Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  replika odpowiedź, zwł. w dyskusji, polemice, debacie, na rozprawie sąd.; teatr. odpowiedź postaci scenicznej (aktora) na kwestię innej (współaktora); art. powtórzenie, odtworzenie, kopia dzieła; językozn. kalka, odbitka.
 

Etym. - śrdw.łac. replica 'ponowna odpowiedź' z łac. replicare 'składać powtórnie, z powrotem; powtarzać; odpowiadać'; zob. re-; aplikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku