Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  placenta zool. łożysko; bot. część ścianki zalążni, na której osadzone są zalążki; dawn. dyscyplina szkolna do bicia po dłoniach.
 

Etym. - łac. 'placek' z gr. plakoús 'jp.' od plaks dpn. plakós 'płyta; płaszczyzna'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku