Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyscyplina podporządkowanie się przepisom służbowym, rygorom, regulaminowi wewnętrznemu danej org., grupy; karność, ustalony porządek, posłuszeństwo w służbie; (d. wewnętrzna) opanowanie; dział, gałąź, dziedzina nauki a. techniki, nauka; dawn. krótki bat do karania, o kilku rzemieniach; uderzenie takim batem.
  dyscyplinarka, postępowanie dyscyplinarne, dochodzenie dotyczące wykroczeń służbowych a. naruszenia obowiązków.
 

Etym. - łac. disciplina dosł. 'nauczanie, instrukcja' od discipulus 'uczeń'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku