Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rubrycela Kośc. rz.kat. oficjalny kalendarz liturgiczny.
  rubryka stałe miejsce w czasopiśmie, poświęcone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach: miejsce do wpisywania danych; (l.mn.) przepisy prawno-liturgiczne, normujące obrzędy i ceremonie kośc.
 

Etym. - śrdw.łac. rubricella 'rozdział; paragraf' z łac. rubrica 'czerwona farba; namalowany nią tytuł rozdziału' od ruber 'czerwony'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku