Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  YHWH cztery spółgłoski hebr. zwane z grecka Tetragrammatonem (zob. tetra-; -gram), wg tradycji żyd. objawione Mojżeszowi jako imię Boga (wg uczonej konwencji wymawiane jako Jahwe); jednak wg Ex. 6, 3, imię to miało brzmieć El Szaddaj (o nieznanym źródłosłowie); po niewoli babilońskiej w VI w. p.n.e., a zwł. od III w. p.n.e. Żydzi przestali używać imienia Jahwe, zastępując je nazwą Elohim 'bogowie a. Bóg' lub Adonai 'mój Pan', co Septuaginta tłumaczyła na gr. jako Kýrios 'Pan'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku