Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  puaz (P) fiz. jednostka lepkości, czyli tarcia wewnętrznego cieczy i gazów.
 

Etym. - fr. poise 'jw.', na cześć fr. lekarza i anatoma: Jean L. M. Poiseuille (1799-1869).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku