Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  monit pisemne ponaglenie (urzędowe), przypomnienie (że minął termin wypełnienia jakiejś powinności).
  monitor czasopismo, zwł. urzędowe, mające ten wyraz w tytule; niewielki okręt woj. o małym zanurzeniu, uzbrojony w działa dużego kalibru do ostrzeliwania wybrzeży; aparat RTV, telefoniczny, służący do kontroli emisji; cybern. aparat do informowania użytkownika maszyny elektronicznej o przebiegu procesu obliczeniowego; dawn. uczeń bardziej zaawansowany, uczący kolegów; dawn. mentor, doradca, przen. bizun, dyscyplina.
  monitować słownie a. pisemnie przypominać o czymś nie załatwionym, ponaglać.
 

Etym. - łac. monitum 'upomnienie' i monitor 'ostrzegający' od monēre 'upominać; ostrzegać'; por. admonicja; monument.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku