Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

sclerosis multiplex (a. disseminata) n.łac. med. stwardnienie rozsiane, schorzenie, zazw. postępujące, ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się okresami samorzutnej poprawy i takichże nawrotów, spowodowane ogniskowym rozpadem osłonek rdzennych włókien nerwowych mózgu i rdzenia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku