Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  felieton publicystyczny utwór literacko-dziennikarski w formie lekkiej i zajmującej (obyczajowy; krytyczno-lit.; popularnonaukowy; radiowy); dział w dzienniku mieszczący takie utwory.
  felietonista.
 

Etym. - fr. feuilleton 'zeszycik; powieść w odcinku; jw.' od feuille 'płatek; listek; arkusz (papieru); gazeta; ceduła' z łac. folium, zob. folio.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku