Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  offbeat [wym. ofbi:t] muz. specjalna rytmika jazzowa, umieszczająca akcenty melodyczne pomiędzy naturalnymi akcentami rytmicznymi; por. beat; synkopa.
 

Etym. - ang. 'jw.' off 'precz; z dala; od-, wy-', zob. beat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku