Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  piractwo rozbój, akt gwałtu, zatrzymania a. grabieży, dokonany przeciwko statkowi morskiemu a. powietrznemu, na osobach a. mieniu na pokładzie, popełniony na morzu otwartym a. w miejscu nie podlegającym jurysdykcji żadnego państwa; (p. powietrzne) terrorystyczne porywanie samolotów pod groźbą użycia broni a. materiałów wybuchowych w stosunku do załogi a. pasażerów; (p. drogowe) chuligaństwo drogowe, uprawianie niebezpiecznej jazdy; lit., art. plagiat; por. korsarstwo.
  pirat.
 

Etym. - łac. pirata 'pirat' z gr. peiratēs 'jp.' od peirán 'próbować; przedsiębrać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku