Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  TERMO- zob.-term.
  termoplasty, termoplastyczne tworzywa, plastometry, tworzywa sztuczne zbudowane z makrocząsteczek, mające trwałą zdolność przechodzenia w stan plastyczny w podwyższonej temperaturze.
  termograf termometr samopiszący.
  termy gorące źródła (o temperaturze ponad 20°C) mające związek z obszarami wulkanicznymi a. pochodzące z głębokich warstw Ziemi; w staroż. Rzymie - publ. zakłady kąpielowe, łaźnie.
  termostat urządzenie do automatycznego utrzymywania stałej a. zmiennej temperatury w pomieszczeniach, komorach itp.; komora, naczynie o stałej temperaturze.
  termodynamika dział fizyki zajmujący się przemianami różnych form energii w ciepło i odwrotnie.
  termojądrowa zob. termonuklearna.
  termonuklearna reakcja - termojądrowa, reakcja syntezy (lekkich) jąder atomowych w cięższe, przebiegająca w b. wysokich temperaturach.
  termowizja zob. termografia.
  termos naczynie Dewara, szklane naczynie o podwójnej ściance próżniowej, chroniącej przez kilka godzin zawartość od stygnięcia a. nagrzania.
  termografia wykrywanie, przekształcanie, wzmacnianie i rejestracja promieniowania podczerwonego (wysyłanego przez badany obiekt) oraz przedstawianie go w postaci zintegrowanego obrazu na błonie światłoczułej a. na ekranie lampy oscyloskopowej (termowizja); (t. kolorowa) technika rejestracji promieni cieplnych i przekształcania ich w kamerze termograficznej na kolorowe obrazy temperatur przedmiotów.
  termofor napełniany wrzątkiem worek gumowy (a. puszka blaszana) do miejscowego nagrzewania ciała.
  termon jednofajerkowa żelazna kuchenka-piecyk, wmontowana w otwór paleniska pieca pokojowego.
  termometr wyskalowany przyrząd do mierzenia temperatury ciał a. środowiska.
 

Etym. - zob. -term; dynamika; -for; -graf-; -metr; gr. thérmōn 'ogrzewający'; zob. nuklearny; plastyczny; -stat od statēs 'zatrzymujący' z histánai, zob. statyczny; wizja; łac. thermae 'gorące źródła; łaźnie publ.' z gr. thérmai 'jp.' od thérmē, zob.-term.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku