Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apostrof znak graf. w kształcie przecinka nad wierszem, oddzielający końcówki niektórych wyrazów obcych (np. Rabelais'go, Comte'owi) a. zastępujący wyrzuconą literę i głoskę; zob. elizja.
  apostrofa poet. retor., zwracanie się, przemawianie do idei, pojęcia, przedmiotu a. osoby nieobecnej czy zmarłej.
 

Etym. - gr. apostrophē 'retor. (pozorne) odwrócenie się (od słuchaczy), aby zwrócić się do kogo innego, zwł. do osoby zmarłej'; zob. apo-; strofa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku