Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mistycyzm stanowisko relig.-filoz., uznające możliwości bezpośredniego kontaktu wierzącego z Bogiem, duszy ludzkiej z absolutem i dążące do mistycznego, tajemnego, zjednoczenia z bóstwem.
  mistyka zob. mistycyzm.
  mistyk wyznawca mistycyzmu.
  mistyfikacja wprowadzenie w błąd, zwodzenie, stwarzanie fałszywych pozorów (także dla żartu).
 

Etym. - gr. mystikós 'tajemny' od mýstēs 'wtajemniczony' (por. misterium); -fikcja od łac. facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku