Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konotacja filoz. cechy współoznaczane łącznie przez nazwę, tworzące jej treść, sens; (współ)oznaczanie zespołu cech wyrazu, kojarzących się wtórnie z jego gł. znaczeniem; por. denotacja.
 

Etym. - śrdw.łac. connotatio 'skojarzenie pojęciowe' od connotare '(współ)oznaczać coś'; zob. kom-; notacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku