Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apoftegmat zwięzła, jędrna przypowieść pouczająca; zwięzłe, wyraziste, trafne powiedzenie (por. bon mot; aforyzm).
 

Etym. - gr. apóphtegma 'wypowiedź; sentencjonalna odpowiedź; aforyzm'; zob. apo-; phthégma 'głos; przypowieść'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku