Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  emancypacja uwolnienie (się) od zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia (np. przez kobiety).
  emancypantka zwolenniczka, bojowniczka równouprawnienia kobiet; por. sufrażystka.
  emancypować (się).
 

Etym. - łac. emancipatio 'uwolnienie syna spod władzy ojca' od emancipare 'oswobodzić; uwolnić'; e- zob. eks-; mancipare 'sprzedać; pozbyć się' od manceps 'kupujący, poręczyciel'; man- od manus, zob. manuał; -ceps od capere, zob. antycypacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku