Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Lehrstück nm., 'sztuka dydaktyczna' termin z lat 20. XX w. oznaczający rodzaj teatru muzycznego, którego celem było bardziej kształcenie wykonawców niż bawienie publiczności, wprowadzonego na festiwalu muz. kameralnej w 1929 w Baden-Baden przez Bertolta Brechta, Paula Hindemitha i Kurta Weilla jako rozwinięcie Gemeinschaftsmusik Hindemitha i amatorskiego, towarzyskiego muzykowania.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku