Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

corporate state [wym. ko:poret stejt] kapitalistyczne państwo wielkich korporacji (przedsiębiorstw), wspomaganych państwowym interwencjonizmem.
 

Etym. - ang. 'jw.'; corporate 'korporacyjny; dotyczący wielkich przedsiębiorstw' z łac.corporatus, zob. korporacja; state 'stan; państwo' z łac. status, zob. statut.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku