Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kateter med. cewnik, rurka do opróżniania jam ciała i narządów z cieczy.
 

Etym. - gr. kathetēr 'sonda' od kathiénai 'spuszczać'; zob. kat(a)-; tiénai 'puszczać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku