Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ferma gospodarstwo wyspecjalizowane w określonej gałęzi rolnictwa a. hodowli (np. f. kurza, f. nutrii); por. farma.
 

Etym. - fr. ferme 'mocny, trwały, stały; dzierżawa; folwark, ferma' z łac. firmare 'utrwalić' od firmus, zob. firma.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku