Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mineralogia geol. nauka o minerałach, pierwiastkach, związkach chem. a. ich roztworach występujących w skorupie ziemskiej.
 

Etym. - śrdw.łac. minerale 'minerał' od mineralis 'kopalny' z minera 'kruszec; kopalnia' od st.fr. mine, zob. mina 3.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku