Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  notacja oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zbiór symboli; zapis utworu muz., pismo muz.
nota linguae łac., w szkołach jezuickich dawn. Polski - nagana za rozmowę po polsku zamiast po łac.
  notariat urząd, zawód notariusza, urzędnika sporządzającego akty prawne, stwierdzającego zgodność odpisów, wierzytelność podpisów itp.
notae Tironianae łac., zob. tachygrafia.
 

Etym. - łac. notatio 'określenie; uwaga; sprawdzenie' (od notare 'zaznaczać; zapisywać; zauważać') i notarius 'stenograf; sekretarz' od nota 'znak; napis; piętno'; por. adnotacja; denotacja; banknot; notable.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku