Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transept archit. nawa poprzeczna, przecinająca pod kątem prostym nawę główną kościoła zbudowanego na planie krzyża.
 

Etym. - zob. trans-; łac. s(a)eptum 'płot, ogrodzenie' z s(a)epire 'ogradzać' od s(a)epes 'płot; ogród'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku