Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eksplikować przest. wyjaśniać, tłumaczyć; uzasadniać.
  eksploatator.
  eksploatować.
  eksplikacja.
  eksploatacja wykorzystywanie, wyzyskiwanie (np. bogactw naturalnych); ogół operacji, których celem jest użytkowanie urządzeń w zakładach pracy; wyzysk, przywłaszczanie sobie owoców cudzej pracy, zwł. najemnej.
 

Etym. - fr. exploitation 'użytkowanie; wyzysk' (od exploiter 'eksploatować' z łac. explicitus 'rozwinięty; wyjaśniony') i explicatio 'rozwinięcie; wyjaśnienie' z explicare 'rozkładać; wyjaśniać'; zob. eks-; plicare 'składać'; por. aplikacja; explicite.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku