Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  blokada (b. morska) zamknięcie dostępu do wybrzeży morskich jakiegoś państwa w celu zmuszenia go do przyjęcia żądań a. do kapitulacji; (b. ekonomiczna) odcięcie jakiegoś państwa od kontaktów zewn. (handl., finansowych, komunikacyjnych) dla narzucenia mu swej woli; por. embargo; med. znieczulenie pewnego odcinka nerwów czuciowych; sport. działanie taktyczne zmierzające do zahamowania działań przeciwnika.
  blokowanie automatyczne uzależnienie uruchomienia a. wyłączenia części urządzenia techn. od stanu a. ruchu innej części tegoż urządzenia.
 

Etym. - nm. Blockade 'jw.' od blockteren 'blokować' z fr. bloquer 'jp.' od bloc 'kloc; blok' ze śr.g.nm. block 'jp.'; por. blokhauz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku