Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  urografia med. badanie rentgenograficzne (części) przewodu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza) po dożylnym wstrzyknięciu substancji kontrastującej.
  urologia med. nauka o chorobach narządów moczowych.
 

Etym. - gr. oúron 'mocz'; zob. -graf-; -log; logia-, por. barbiturany; poliuretany; uremia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku