Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sceptycyzm doktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; metoda powstrzymywania się od osądu, systematycznego wątpienia a. destrukcyjnego krytycyzmu w stosunku do wszystkiego a. do pewnych określonych spraw; por. agnostyk.
  sceptyk zwolennik sceptycyzmu; człowiek sceptyczny, wątpiący, niedowierzający.
 

Etym. - łac. scepticus 'sceptyczny' z gr. skeptikós 'jp.; myślący' od sképtesthai zob. skepsis.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku