Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

in esse łac., istniejący rzeczywiście; por. in posse.
in extremis łac., w ostatecznej konieczności; med. w agonii, w chwili konania; por. in articulo mortis.
in extenso łac., w całości, bez opuszczeń, skrótów, zmian.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku