Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  franszyza prawn. klauzula umowy ubezpieczeniowej, zastrzegająca ograniczenie sumy odszkodowania (w określonych warunkach).
 

Etym. - fr. franchise 'zwolnienie od czegoś; szczerość' od franchir 'przekroczyć' z franc, zob. franc-maçons.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku