Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  relegacja, relegowanie wydalenie ucznia a. studenta z uczelni.
 

Etym. - łac. relegatio 'wygnanie'; zob. re-; legacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku