Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eucharystia wg niektórych rel. chrześc. - chleb i wino, pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa; komunia.
 

Etym. - gr. eucharistía 'dziękczynienie' z eucháristos 'miły; przyjemny; wdzięczny'; zob. eu-; cháris 'uprzejmość; łaska'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku