Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cez chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, miękki, lekki metal z grupy potasowców.
 

Etym. - łac. caesius 'modry; niebieskoszary'; od dwu niebieskich linii w widmie pierwiastka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku