Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trokar med. ostro zakończone narzędzie chirurgiczne zaopatrzone w cewkę, które wbija się w jamę ciała, a potem z niej wyciąga, pozostawiając cewkę, służącą jako dren odpływowy dla płynów jamy.
 

Etym. - fr. trocart 'trójgraniec, jw.'; tro- od trois '3' z łac. tres '3' (od trójkątnego ostrza); carre 'bok, strona ostrza' od carrer 'obciosać w kwadrat' z łac. quadrare, zob. kwadra.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku