Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dāgoba, dāgaba w Sri Lance - typ sakralnej budowli buddyjskiej z cegły i ubitej ziemi; pełni zazw. funkcję relikwiarza; por. czajtja, stūpa.
 

Etym. - syng. z sanskr. dhātugarbha 'relikwiarz' od dhātu 'pierwiastek; jp.' i garbha 'macica; wnętrze'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku