Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asumpt przest. pobudka (do działania), pochop, podnieta, zachęta, bodziec, impuls, powód, pretekst, okazja.
 

Etym. - łac. assumptus p.p. od assumere 'wziąć; adoptować; przywłaszczyć sobie'; zob. ad-; sumere 'brać (na siebie); przedsięwziąć; wybrać; wydawać (pieniądze)'; zob. sub-; emere 'brać; kupować'; por. egzemplifikacja; konsum; peremptoryczny; premia; presumpcja; resumpcja; redemptorysta; résumé; teleprompter.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku