Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dysocjacja fiz., chem. samorzutny rozpad cząsteczek: na jony podczas rozpuszczania (d. elektrolityczna), na mniejsze cząsteczki przy ogrzewaniu (d. termiczna); psych. (d. jaźni) rozszczepienie jaźni, chorobliwe rozszczepianie się osobowości i grupowanie się przeżyć i pamięci podmiotu wokół dwu (a. nawet większej liczby) "ja", obcych względem siebie.
 

Etym. - łac. dissociatio 'rozdzielanie' od dissociare 'odłączyć; oddzielić; wyobcować'; zob. dys- 1; sociare 'jednoczyć; dzielić (z kim co)' od socius, zob. socjalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku