Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  devanagari, nagari, pismo płn.indyjskie, alfabetyczno-sylabiczne, służące do drukowania tekstów sanskryckich, do zapisywania hindi i innych współcz. języków środk., zach., i płn. Indii.
 

Etym. - sanskr. 'pismo boskiego miasta'; dēva 'bóg'; nāgari 'miejski' od nagara 'miasto'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku