Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kuratela piecza, opieka prawa (nadzór) ustanowiona przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych (a. nieobecną) i nad jej majątkiem; przen. nieproszona uciążliwa opieka.
  kurator opiekun prawny ustanowiony przez sąd; kierownik kuratorium, władzy adm. 2. instancji w szkolnictwie.
 

Etym. - śrdw.łac. curatela 'opieka nad duszami', curatorium 'zarząd, opieka' i łac. curator 'opiekun' od cura zob. kuracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku