Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prerogatywa przywilej, pierwszeństwo związane ze stanowiskiem, urzędem, rangą; przywilej dziedziczny, królewski itp.; por. priorytet.
 

Etym. - łac. praerogativa 'pierwszeństwo; przywilej; centuria rzymska, wybrana przez losowanie, mająca pierwszeństwo w głosowaniu' od praerogativus 'głosujący, opiniujący przed innymi' z praerogare 'pytać przed innymi'; zob. pre-; rogare, zob. abrogacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku