Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eksport wywóz za granicę towarów, kapitałów, usług; por. import.
  eksporter państwo, przedsiębiorstwo, które eksportuje, sprzedaje, wywozi towary itp. za granicę.
  eksportacja (uroczyste) wyprowadzenie zwłok na miejsce, gdzie spoczywać mają przed pogrzebem.
 

Etym. - łac. exportatio 'wyprowadzenie; wywóz' od exportare 'wynosić; wywozić'; zob. eks-; porto 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku